top of page

Tips, stappen en lessen

Ook aan de slag met duurzame logistiek vanuit inkoop? Neem onderstaande tips en stappen door. 

Meer lezen? Download hier een uitgebreider stuk met stappen en tips uit 2020 en hier het 12-stappenplan uit 2021. 

Voor inkopers, leveranciers, logistiek dienstverleners en change agents die met het onderwerp aan de slag gaan:

 • Zorg voor bewustwording en inzicht in de omvang van het vervoer dat gegenereerd wordt.

 • Ga na waar en bij wie enthousiasme/motivatie zit om mee te werken. Start met deze (product)groep. 

 • Creëer draagvlak hoog in de betrokken organisaties. Verandering heeft commitment nodig en beleid dat aansluit bij de strategische visie van de organisatie.

 • Zoek aansluiting bij de kennis, ervaringen en faciliteiten (warehouse, voertuigen) van bestaande logistiek dienstverleners. 

 • Herzie en wijzig waar mogelijk of nodig (tijdelijk) service-level afspraken (SLA) tussen leveranciers en de inkopende organisatie.  

 • Wees transparant over beweegredenen, barrières, kosten en baten. Elke case kent een andere business case.

 • De baten van een hub zitten zeker niet alleen in de binnenstelijke kilometers, maar ook in de kilometers naar de stad toe en aanvullende dienstverlening op de hub. Door bijv. voorraad aan te houden op de hub kunnen kilometers buiten de stad gereduceerd worden.  

 • Door bundeling neemt het aantal levermomenten af, maar het volume per levering toe. Dit heeft impact op de inpandige distributie. Verantwoordelijkheden hierover dienen opnieuw afgestemd te worden.

 • De waarde die in de keten gerealiseerd wordt is niet eenvoudig te kwantificeren en te incasseren. Kosten en baten zijn gefragmenteerd over de keten.

 • Onderschat niet de tijd en bereidheid die nodig is om ICT systemen op elkaar aan te laten sluiten.

 • Werk samen met stagiaires en afstudeerders en laat ze doorgroeien binnen je organisatie. Zo behoud je de kennis en “de nieuwe manier van denken” direct in huis.

 • Treedt samen naar buiten in media. Dit zorgt voor motivatie, bevestiging en erkenning bij de mensen die aan de implementatie werken.

Capture.JPG

De fasen van verandering:

bottom of page